[REGLEMENT] GT5 League

Alles over de RTC GT5 League voor de PS3

[REGLEMENT] GT5 League

Postby Merijn » Wed 9 Oct 2013 22:00

Huisregels

Om de races in goede banen te leiden zullen er een aantal regels gelden waaraan iedere deelnemer zich zal moeten houden. Aangezien ook hier de normale fatsoensnormen gelden en we er vanuit gaan dat iedereen zich daar aan weet te houden, zullen we hier geen niet over in detail treden. Wanneer toch blijkt dat er niet op een fatsoenlijke wijze met elkaar omgegaan kan worden, zal dit nader worden besproken.

Toch willen we een aantal zaken onder de aandacht brengen, om het voor elke deelnemer een leuk seizoen te laten zijn.

Clean Racing
Het is de bedoeling dat we een competatief en eerlijk raceseizoen kunnen rijden. Dat wil onder andere zeggen dat we elkaar 'laten leven'. Ook al rijden we op een virtueel circuit in een virtuele auto en zijn de consequenties van ongelukken minimaal, wil dit niet zeggen dat daarom ook makkelijker omgegaan zal worden met zaken die niet op een circuit thuis horen, zoals fikse tikken uitdelen, afsnijden of gewoonweg iemand de baan af beuken.

Om dit te voorkomen hieronder een aantal tips:
- Houd afstand. Iemand van achter aantikken betekent 9 van de 10 keer een crash, welke op jouw conto zal komen en consequenties kan hebben.
- Hou rekening met vermindering van downforce, wanneer je achter iemand aan rijdt. Verleg daarom je rempunt, zodat je je voorganger niet raakt, doordat er ter weinig asfalt is om je auto af te remmen. Ook het stuurgedrag veranderd, door vermindering van downforce.
- Haal uitsluitend in als je er zo goed als zeker van bent dat het succesvol zal zijn. Haal daarom in op punten waarop er voldoende ruimte is om af te remmen en de bocht te 'halen'. Haal je in op een plek waar het gewoonweg niet kan en veroorzaak je daarom een ongeluk of dwing je iemand de baan af, hou dan rekening met een penalty. Ook al ben je sneller, zorg voor een cleane actie. Een race is langer dan 1 bocht!
- Maak jezelf zichtbaar alvorens je een inhaalactie doet.
- Wanneer mogelijk, praat met elkaar via je headset. Geef aan wat je van plan bent. Dit zorgt voor meer raceplezier voor beiden.
- Doe geen 'Do or Die' acties. Zeker niet wanneer je de binnenbocht neemt/hebt.
- Gebruik je verstand.
- Behandel een ander, zoals je zelf behandeld wilt worden.

Aangezien onbehoorlijk gedrag de races negatief zal beinvloeden, moet de organisatie de mogelijkheid hebben sancties op te leggen. Elke race zal worden opgeslagen in de vorm van een replay en, wanneer daar aanleiding toe is, zullen de beelden gebruikt worden om te kijken of er onbehoorlijk gedrag is vertoond. Als dit zo is, dan kunnen daar consequenties aan hangen, in de vorm van een tijdstraf, in mindering brengen van punten, het volledig schrappen uit de uitslag van de desbetreffende race of zelfs het schorsing voor de eerst komende race(s).

Regels t.b.v. Qualifying & Race
Het is tijdens het volledige evenement verboden om:

- Onnodig te praten via de headset. Dit leidt onnodig af voor andere spelers.
- In tegengestelde richting te rijden.
- Achteruit te rijden, anders dan terug de baan op rijden na een spin of crash.
- Stil te staan langs of op het circuit. Wanneer je niet rijdt, ga je de pits in. Ook al verlies je hiermee het gewichtsvoordeel van een lege(re) tank.
- Af te snijden, ook waar GT5 het toelaat. Denk bijvoorbeeld aan het op volle snelheid inrijden van de pits door de grindbak.
- Anderen onnodig te hinderen.

Verder houdt je je aan de volgende regels:
- Als je een penalty hebt en dus doorzichtig bent, ga je van de racelijn af, zodat je niemand onnodig hindert.
- Als je gelapt wordt, laat je degene die je op een ronde wil zetten moeiteloos voorbij. Desnoods door op de rem te gaan staan. Ook al ben je onzichtbaar, iemand heeft last van je, omdat je wel een gebrek aan downforce veroorzaakt.


LET OP: Houd er rekening mee dat wanneer je de Lounge in gaat om je instellingen te wijzigen, je kwalificatietijd ontnomen wordt. Ook al heb je op dat moment de snelste tijd staan, je zult niet op pole position starten! Je beste tijd, gereden in de laatste sessie die niet onderbroken is door terug te zijn gegaan naar de Lounge, is je kwalificatie-rondetijd.

We gaan er vanuit dat een ieder zich weet te beheersen en bovenstaande niet van toepassing zal zijn tijdens de races. Het is een vriendschappelijke competitie en dat willen we graag zo houden!
Merijn
Über-Spammer
 
Donateur
Posts: 31459
Joined: Tue 13 Nov 2001 0:00
Car: 5 GT Turbo

Return to Gran Turismo (Playstation3)



Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group