Bestuurszaken

Hierin kunnen allerhande zaken gerelateerd aan Renault worden geplaatst, die niet elders thuishoren

Bestuurszaken

Postby Willem-Jan » Sun 11 Mar 2012 20:36

Beste RTC-ers,

De huidige voorzitter Riël heeft aangegeven het voorzitterschap om diverse redenen te willen overdragen. In overleg met het huidige bestuur (Hessel en Riël) hebben MartijnG, Wouter de Wit en Willem-Jan aangegeven de bestuurstaken in elk geval tot de ALV in 2013 over te willen nemen.
Op deze manier kan Riël zich volledig storten op het realiseren van een nieuwe website en kan Hessel zich bezighouden met het zoeken naar sponsoren voor de club.
Hessel en Riël hebben positief gereageerd op deze plannen.

Voor Martijn, Wouter en Willem-Jan liggen de hoogste prioriteiten eerst bij de kascontrole van 2011, de contributie voor 2012 en de ledenadministratie.

Uiteraard moeten de leden hier ook over beslissen. Om deze beslissing officieel te maken zal er volgens de statuten een poll onder de leden worden gehouden waarin deze wisseling van de bestuurstaken kan worden goed- of afgekeurd.

Wij proberen de RTC voor iedereen (weer) een vertrouwd en leuk forum/club te maken. Iedereen heeft en mag hier natuurlijk een mening over hebben. Wil je helpen met zaken of heb je goede ideeën neem dan contact op met Martijn, Wouter of Willem-Jan.
Wij hopen op deze manier een nieuwe impuls te geven aan de RTC en van 2012 een mooi jaar te maken!
Last edited by Willem-Jan on Thu 31 May 2012 21:02, edited 1 time in total.
User avatar
Willem-Jan
Bestuurslid
 
Donateur
Posts: 5601
Joined: Sat 1 Jul 2006 15:42
Location: Opeinde
Car: Megane RS Grand Tour

Postby Willem-Jan » Wed 28 Mar 2012 18:41

In dit topic willen wij jullie op de hoogte houden van de zaken waar Wouter, Martijn en Willem-Jan mee bezig zijn.

Met een ruime meerderheid van de leden zijn Martijn, Wouter en Willem-Jan gekozen als interim-bestuur tot de volgende ALV.

- De statuten worden op dit moment in samenwerking met leden nagekeken, bijgewerkt en verbeteringen worden aangedragen. Deze veranderingen zullen tijdens een ALV door minimaal 10% van de leden moeten worden gekeurd.
- De financiën worden overgedragen aan Martijn en bijgewerkt tot de huidige datum.
- Zodra de financiën op orde zijn zal de kascontrole 2011 plaatsvinden i.s.m. diverse leden.
- De laatste zaken voor de Openingsmeeting worden nu rondgemaakt.

Gezien de huidige stand van zaken zien wij de noodzaak om een verzoek in te dienen bij het bestuur (Hessel en Riël) voor een tussentijdse ALV.
Dit willen doen om officiële zaken binnen de RTC weer op de rit te krijgen voor een frisse start.
De volgende zaken zullen aan de orde komen:
- Wijziging van statuten
- Wijziging bestuur
- Presentatie jaarverslag 2011
- Verkiezing kascommissie 2012

Volgens de statuten dient dit verzoek door minimaal 10% van de leden schriftelijk aan het bestuur te worden ingediend.
Wij vragen hierbij jullie steun om te zorgen dat de RTC een volwaardige, leuke en gezellige club blijft. Stuur een pm naar Martijn, Wouter of Willem-Jan als je dit verzoek ook steunt.

Wij hopen op deze manier een stabiele grote Renault Club te blijven, want de RTC verdient het!
User avatar
Willem-Jan
Bestuurslid
 
Donateur
Posts: 5601
Joined: Sat 1 Jul 2006 15:42
Location: Opeinde
Car: Megane RS Grand Tour

Postby Willem-Jan » Thu 31 May 2012 21:02

Beste RTC & CRS leden;

Middels deze weg willen wij jullie informeren over de gesprekken die er zijn geweest tussen de twee sportiefste Renault Clubs van Nederland; Club Renault Sportives en de Renault Tuning Club.

Medio september 2011 is er een denktank gevormd tussen een aantal CRS leden. De hoofdpunten waren; ledengroei, meer mensen op de meetings en hoe om te gaan met internet.
Het beeld was al snel gevormd; De CRS en RTC zouden veel meer samen kunnen werken; elkaars sterke punten benutten!

De Denktank heeft toen de bestuursleden van beide clubs uitgenodigd om eens met elkaar kennis te maken en het een en ander door te nemen.

Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest waar gesproken is over een betere samenwerking tussen RTC en CRS.

De volgende punten zijn met elkaar doorgenomen:
- samenwerking met meetings, m.n. afstemming van de meetingkalenders en samen organiseren van diverse meetings;
- samen ontwikkelen van één nieuw forum;
- de mogelijkheid voor RTC-leden om het Alpine Magazine te ontvangen, waarbij RTC input zal leveren aan het magazine.

Deze punten worden de komende tijd verder uitgewerkt en we zullen jullie op de hoogte houden van de vorderingen.


Bestuur Renault Tuning Club

Bestuur Club Renault Sportives
User avatar
Willem-Jan
Bestuurslid
 
Donateur
Posts: 5601
Joined: Sat 1 Jul 2006 15:42
Location: Opeinde
Car: Megane RS Grand Tour

Postby MartijnG » Mon 18 Jun 2012 20:25

Via deze weg willen wij iedereen op de hoogte houden van de lopende zaken achter de schermen:

* Financiën van 2011 worden bekeken zodat de kascontrole eindelijk plaats kan vinden. Het blijft op dit moment wachten op de laatste overzichten en facturen.

* Een datum voor een tussentijdse ALV wordt op dit moment nog bekeken en zal z.s.m. gecommuniceerd worden. Het is de bedoeling op dit samen te laten vallen met één van de aankomende meetings zodat er genoeg leden aanwezig zullken zijn om rechtmatige beslissingen te kunnen nemen.

* Aansluitend aan de tussentijdse ALV worden de huidige statuten van de RTC herzien. Deze herziene versie wordt momenteel afgerond.

* Sponsorcontracten moeten nog opgesteld worden zodat er facturen naar de desbetreffende sponsoren gestuurd kunnen worden. Het is momenteel nog wachten op de afgeronde sponsorcontracten.

* De eerste stappen wat betreft het aanpassen van de site zijn genomen. Er gaat een overleg plaatsvinden met de CRS om te kijken hoe we een gecombineerde gezamenlijke website/forum neem kunnen gaan zetten. Daarnaast is er een overleg geweest met GJ en daaruit is een testforum ontstaan waarbij we het huidige forum over willen zetten naar de laatste versie van phpBB. Van hieruit gaan we proberen de basis klaar te zetten voor de nieuwe site en zal er gekeken gaan wprden hoe alle features van de RTC en CRS geïmplementeerd kan worden.

* Momenteel wordt er gekeken voor een locatie van een Mid-Summermeeting en wordt er vooruit gekeken naar een locatie voor de Afsluitmeeting. Ook zijn de voorbereidingen van het Ardennenweekend in volle gang.
'85 GT Turbo & '85 5TL & '90 5TR-T "Rusty" & '79 Estafette Campert & '86 GT Turbo & '89 5GTX & '02 Clio II 1.5 dCi & '05 Megane 1.9 dCi (Daily) & '91 Clio 16v & '03 Clio II 1.6 16v Initiale LPG (Daily) & '06 Megane II Grand Tour 1.6 16v LPG (Daily)
User avatar
MartijnG
Über-Spammer
 
Donateur
Posts: 10003
Joined: Mon 18 Feb 2002 0:00
Location: Vlaardingen
Car: Renault 5 GT Turbo

Return to Chat (Renault)Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
cron